2015 Yılı Genel Kurulu Yapıldı.

Birliğimizin 2015 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 12.07.2016 Salı günü saat 11’de Tekirdağ Tİcaret Odası Konferans salonunda aşağıdaki gündem ile toplanmıştır. 

GÜNDEM:

 1. Genel Kurulun açılışı ve saygı duruşu,
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
 3. 2015 Yılı çalışmalarına ait Yönetim Kurulu ve Denetçilerin raporları ile 31.12.2015 tarihli Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının okunması,
 4. Raporlar hakkında görüşme açılması ve raporlar ile faaliyetlerin ibrası
 5. 2016 yılı tahmini bütçesinin okunması (uygulama esaslarının görüşülmesi,
 6. Yönetim Kuruluna her türlü taşınır-taşınmaz mal alma ve satma, kiralama, üretim ve tüketim merkezleri kurma, seminer ve fuar organizasyonlarına katılma, kurulmuş ve kurulacak olan üst birliklere üye olma, üyelikten çıkma, ulusal ve uluslar arası projeler yapma, katılma, birliği her türlü özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarında temsil etme, mahkemelerde temsil etme ve vekalet verme, bankalardan para çekme ve kredi alma yetkisi verilmesi,
 7. Yönetim Kurulumuza şirket kurmaya, kurulan şirketlere ortak olmaya, kamu kurum ve kuruluşları ile (Belediye v.b.) çalışmaya, iş birliği protokolü yapmaya yetki verilmesi,
 8. Dilek ve temenniler,
 9. Kapanış.

S.S Tarım Koop. Tekirdağ Bölge Birliği’nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu:

 1. 2015 Yılı ülkemizin seçimlerle geçirdiğimiz bir dönem olmuştur. Genel merkezimiz ve Bölge birliğimiz olarak gelişmeleri hala hazırda yakından takip etmekteyiz. İl birliğimiz olarak bölge Kooperatif sayımız 131 Kooperatife ulaşmıştır.
 2. Birliğimizin ağırlıklı olarak çalışma konusu olan Süt Pazarlanması Birim Kooperatiflerimiz Üst Birliğimiz ve Genel Merkezimiz için hayati önem taşıyan bir çalışmadır.2015 ve 2016 Yılı Hayvancılık sektöründe yaşadığımız son 10 yılın en büyük sıkıntılı dönemini geçirmekteyiz. Çanakkale Tarım Kooperatifleri Bölge Birliğimizden günde 100 ton sütü süt tozuna vererek Bölge Sanayicilerimizin sütünü o sahadan keserek Bölgemizde sahada süt kalmamasını sağlamaya çalıştık.
 3. Bölge Birliğimiz olarak özel Bankalarla yapmış olduğumuz Sözleşme ile Birim Kooperatif Ortaklarının Büyükbaş Hayvan alım ihtiyacını yurt içinden karşılamış bulunmaktayız.
  Genel Merkezimiz Türkiye Ziraat Bankası Genel müdürlüğü ile Büyükbaş Hayvan Alım Sözleşmesini imzalama aşamasına gelinmiştir.
 4. 2015 Yılı anaç-sığır ve süt desteklemelerimiz Bölge Birliğimiz tarafından üyelerimizin hesabına ivedilikle yatırılmıştır.
 5. 2015 Yılında Antalya’da düzenlenmiş olan G-20 Güvenlik Zirvesinde örgütlerin yapısının geliştirme ve yönetim çalıştayına katıldık.
 6. Bölgemizde Hayvancılığa verdiğimiz önem kadar Coğrafi yapı olarak değişik çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz.2015 yılı Büyükşehir Belediyesi ile imzalamış olduğumuz (Bağcılığı Geliştirme Projesi) bitmiş olup üreticilerin ekonomisine katkı sağlamış bulunmaktadır.
 7. Bu çalışmalarımız 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi ile imzalayacağımız iş birliği çalışma protokolünde Kooperatiflerimize ve ortaklarına büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
  2016 Yılında Birim Kooperatiflerimizle görüş alış verişinde bulunarak Bölge Birliğimiz ve Kooperatiflerimizin gelişmesi ve daha yüksek gelir sevilerini ulaşması için çalışmalarımıza devam etmekte olup raporlarımızın sizlere arz eder Genel Kurulumuza Saygılarımı sunarım.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir