1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

T C. TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKÎLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU
(3476 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Dahil)
Kanun No : 1163 Kabul Tarihi : 24.4.1969
Kanun No : 3476 Kabul Tarihi : 6.10.1988
BİRİNCİ BÖLÜM (KOOPERATÎF VE KURULUŞU)
 • TARİF
 • KURULUŞ-MUTEBERLİK ŞARTLARI-İSİM KULLANMA YETKİSİ
 • İZİN VERME, TESCİL VE İLAN
 • ANA SÖZLEŞMEYE KONACAK HÜKÜMLER
 • TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE SORUMLULUK
İKİNCİ BÖLÜM (ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ)
 • ORTAKLIĞA GİRME ŞARTLARI VE ORTAK SAYISI
 • ORTAKLlĞlN SONA ERMESİ
 • ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI VE İTİRAZ :
 • KOOPERATİFTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA SÜRESİ VE    YÜKÜMLÜLÜKLER

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ORTAKLARIN HAK VE ÖDEVLERİ)
 • ORTAKLIK SENEDİ
 • ORTAKLIK PAYLARI – ŞAHSİ ALACAKLILAR
 • AYNİ SERMAYE
 • HAK VE VECİBELERDE EŞİTLİK
 • ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (KOOPERATİF HESAPLARI)
 • GELİR-GİDER FARKLARI-BÖLÜNMESİ VE PAYLARA FAİZ VERİLMESİ
 • YEDEK AKÇE AYRIMI
 • ORTAK VE PERSONEL İÇİN YARDIM FONLARI
 • GELİR-GİDER FARKINDAN İLK AYRILACAK FONLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM (KOOPERATİF ORGANLARI)
 • GENEL KURUL